علمی - پژوهشی

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 262

کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

میر احمد موسوی شلمانی, علی خراسانی, نجات پیرولی بیرانوند, مجید نوری محمدیه, علی اسکندری, سید محمود محاطی
بازدید: 179

نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری

مریم علیزاده, فرهاد میرزایی, تیمور سهرابی, مسعود کاووسی, محمد رضا یزدانی
بازدید: 174
بازدید: 183

یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

علی اصغر ذوالفقاری, مهدی شرفا, محمدحسین محمدی, عبدالمجید لیاقت, عبدالحسین هورفر, منوچهر گرجی
بازدید: 395
بازدید: 198

مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

فرزانه صاحبی وایقان, داود فرسادی‌زاده, مهدی اسمعیلی ورکی, اکرم عباسپور, علی حسین‌زاده دلیر
بازدید: 168