لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • احمد غلامعلی زاده
 • امیر فتوت
 • امین علیزاده
 • ایمان بابائیان
 • بهرام ثقفیان
 • بیژن قهرمان
 • جواد گیوی
 • حبيب خداورديلو
 • حجت رضائی پژند
 • حسین خادمی
 • حسین میرسید حسینی
 • سیدحسین ثنائی نژاد
 • عبدالرضا ظهیری
 • علی اکبر سبزی پرور
 • علیرضا کریمی کارویه
 • فرهاد خرمالی
 • فریبرز عباسی
 • قربانعلی روشنی
 • مجتبی اکرم
 • محمد قربانی
 • محمد موسوی بایگی
 • مصطفی چرم
 • نسرین سیاری
 • کاظم اسماعیلی
 • کامران داوری
دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره

مهدی مهاجرپور, امین علیزاده, محمد موسوی‌بایگی
بازدید: 339
بازدید: 209

تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

یوسف رمضانی, مهدی قمشی, حسین خزیمه نژاد, حسین خزیمه نژاد
بازدید: 167

تحلیل شاخص‌های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

رضا لاله زاری, فریده انصاری سامانی, سعید برومندنسب
بازدید: 174
بازدید: 194

پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

سجاد عبداللهی اسدآبادی, یعقوب دین پژوه, رسول میرعباسی
بازدید: 316

کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم

سلیمه راحمی, رضا خراسانی, اکرم حلاج نیا
بازدید: 346

ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک

حجت امامی, علیرضا آستارایی, امیر فتوت
بازدید: 533

تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

مریم حاج هاشم خانی, مهدی قبادی نیا, سید حسن طباطبائی, علیرضا حسین پور, سعداله هوشمند گوچی
بازدید: 560

منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

شیوا نصرتی‌پور, محسن نائل, محسن شكل‌آبادی, علی‌اصغر سپاهی‌گرو
بازدید: 159