لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • ایمان بابائیان
 • بیژن قهرمان
 • حبیب نادیان
 • حجت رضائی پژند
 • حسین انصاری
 • حسین دهقانی سانیچ
 • حسین کریمی
 • حمیدرضا ناصری
 • رسول قبادیان
 • رضا خراسانی
 • سمیه نظامی
 • سیدحسین ثنائی نژاد
 • شاهین اوستان
 • عبدالمجید لیاقت
 • علی اصغر بهشتی
 • علی شهیدی
 • علی گلکاریان
 • علیرضا توکلی
 • علیرضا حسین پور
 • علیرضا کریمی کارویه
 • مجتبی اکرم
 • مجتبی بارانی مطلق
 • مجید صوفی
 • محتشم محمدی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمدرضا ساریخانی
 • مصطفی چرم
 • مهدی وفاخواه
 • وحيد حسيني
 • کاظم اسماعیلی
دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

رینگ مِروس، راهکاری جدید برای کاهش رسوب در سیستم آبیاری قطره ای

خدیجه براتی, بهروز مصطفی زاده فرد, علی اصغر شیخ بهایی
بازدید: 214

پهنه‌بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان

زهرا پریسای, واحدبردی شیخ, مجید اونق, عبدالرضا بهره مند
بازدید: 411
بازدید: 205

تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

احمد غلامعلی زاده آهنگر, بصیرا کرمانی زاده, سید کاظم صباغ, علیرضا سیروس مهر
بازدید: 190

تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)

ولی فیضی اصل, امیر فتوت, علیرضا آستارایی, امیر لکزیان, میراحمد موسوی شلمانی
بازدید: 483

بررسی کارایی مدل ریز‌ مقیاس نمایی آماری در پیش‌بینی بارش در دو اقلیم خشک و فراخشک

مریم رضایی, محمد نهتانی, علیرضا مقدم نیا, علیجان آبکار, معصومه رضائی
بازدید: 268
بازدید: 162