لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • بیژن قهرمان
 • حجت امامی
 • حجت رضائی پژند
 • حسین انصاری
 • سیدحسین ثنائی نژاد
 • سیروس جعفری
 • شمس الله ایوبی
 • علی اکبر سبزی پرور
 • علی شهیدی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • عیسی اسفندیارپور بروجنی
 • غلامرضا لشکری پور
 • فرهاد خرمالی
 • فرهاد رجالی
 • فریبرز عباسی
 • محسن علمائی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمدتقی دستورانی
 • محمدرضا ساریخانی
 • مهدی ذاکری نیا
 • کامران داوری
 • یعقوب دین پژوه
دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

حامد امامی حیدری, هادی جعفری, غلامحسین کرمی
بازدید: 187

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز

مهری تبرمایه, عبدالرضا واعظی هیر
بازدید: 268

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

بهاره منصوری, حجت احمدزاده, علیرضا مساح بوانی, سعید مرید, مجید دلاور, سعید لطفی
بازدید: 451
بازدید: 229

جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

محمد رضا نادری, عبدالرزاق دانش شهرکی, فایز رئیسی, فرزانه نیكوخواه
بازدید: 191
بازدید: 273

تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)

مجید شیدائیان, میرخالق ضیاءتبار احمدی, رامین فضل اولی
بازدید: 314

تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

غزاله کواکبی, محمد موسوی بایگی, ابوالفضل مساعدی, مهدی جباری نوغابی
بازدید: 439