لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • ابوطالب هزارجریبی
 • احمد غلامعلی زاده
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • اکرم حلاج نیا
 • اکرم فاطمی
 • ایمان بابائیان
 • بابک متشرع زاده
 • بیژن قهرمان
 • حبیب نادیان
 • حجت امامی
 • حسین بشارتی
 • حسین شیرانی
 • حسین کریمی
 • حمیدرضا اولیایی
 • رئوف مصطفی زاده
 • زاهد شریفی
 • سیدحسین ثنائی نژاد
 • سیروس جعفری
 • شاهین اوستان
 • علی شهیدی
 • علیرضا توکلی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • فرهاد خرمالی
 • فریبرز عباسی
 • محسن حمیدپور
 • محمد رضا چاکرالحسینی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمدباقر ذهبیون
 • محمدجواد وحیدی
 • محمود آذری
 • محمود فغفور مغربی
 • مصطفی چرم
 • مهدی زنگی آبادی
 • ناصر علی اصغرزاد
 • کاظم اسماعیلی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 181
بازدید: 188
بازدید: 293
بازدید: 604

بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

نادر نادری, رامین فضل اولی, میرخالق ضیا تبار احمدی, علی شاهنظری, سعید خاوری خراسانی
بازدید: 201

شناسایی و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های زمین آماری در GIS (مورد مطالعاتی: منطقه میانکنگی؛ سیستان)

مسعود هاشمی, احمد غلامعلی زاده آهنگر, ابوالفضل بامری, فریدون سارانی, ابوالفضل حجازی زاده
بازدید: 365

بررسی اثر حاصلخیزی و بافت خاک بر تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی ذرت علوفه‌ای

محمد قربانیان کردآبادی, حمیده نوری, عبدالمجید لیاقت
بازدید: 200

تحلیل وضعیت اکسایش- کاهش و روند تحول خاک‎های شالیزار در یک توپوسکوئنس

جواد سیدمحمدی, لیلا اسماعیل نژاد, حسن رمضانپور, کامران افتخاری
بازدید: 262

اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن با جذب مس بوسیله گندم

شهرزاد کبیری نژاد, محمود کلباسی, امیر حسین خوشگفتار منش, مهران هودجی هودجی, مجید افیونی
بازدید: 180

اثرات زئولیت و ورمی کمپوست بر تغییرات شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آلوده

محسن حمیدپور, لیلا اکبری, حسین شیرانی, علی اکبر محمدی
بازدید: 194
بازدید: 217
بازدید: 334
بازدید: 210
بازدید: 302