لیست داوران منتصب این شماره

 • آزیتا فراشی
 • ابوالفضل مساعدی
 • افشین سلطانی
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • اکرم حلاج نیا
 • بیژن قهرمان
 • جواد گیوی
 • حبیب نادیان
 • حجت امامی
 • حمیدرضا اولیایی
 • رضا خراسانی
 • زاهد شریفی
 • سالار رضاپور
 • سعید مرید
 • سید سعید اسلامیان
 • سیروس جعفری
 • شاهین شاهسونی
 • شجاع قربانی دشتکی
 • شمس الله ایوبی
 • صدیقه صفرزاده شیرازی
 • صلاح کوچک زاده
 • عبدالمجید رونقی
 • علی اصغر قائمی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • عیسی اسفندیارپور بروجنی
 • غلامعلی کمالی
 • فرزین شهبازی
 • قربانعلی روشنی
 • مجید وظیفه دوست
 • محسن علمائی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمدرضا جعفرزاده
 • محمدرضا ساریخانی
 • مهدی مفتاح هلقی
 • میرحسن رسولی صدقیانی
 • نادر عباسی
 • پیمان عباس زاده دهجی
 • پیمان کشاورز
 • یعقوب دین پژوه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تخمین تبخیر و تعرق واقعی بوسیله مدل اگرو هیدرولوژیکی و تکنیک سنجش از دور

مصطفی یعقوب زاده, سعید برومندنسب, زهرا ایزدپناه, حسام سیدکابلی
بازدید: 213
بازدید: 361

ارزیابی سازه‌های کنترل و تنظیم کانال اصلی شیب آب با استفاده از HEC-RAS

مریم محمدی, فرزاد حسن پور, مجید عزیزپور پیرسرائی
بازدید: 194
بازدید: 262
بازدید: 217
بازدید: 235

ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک

شاهرخ فاتحی, جهانگرد محمدی, محمد حسن صالحی, عزیز مومنی, نورایر تومانیان, اعظم جعفری
بازدید: 307
بازدید: 271

رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استان خراسان-رضوی

مهدی زنگی آبادی, منوچهر گرجی اناری, مهدی شرفا, سعید خاوری خراسانی, سعید سعادت
بازدید: 185
بازدید: 422

مقایسه تثبیت فسفر در نانورس های آلوفانی و غیرآلوفانی سازند کرج

محمد علی منجم, احمد حیدری, غلام باقری مرندی
بازدید: 214

تأثیر اسیدهای آلی و ورمی کمپوست بر تغییر شکل های مختلف پتاسیم در خاک های آهکی جنوب ایران

نیلوفر صدری, حمیدرضا اولیایی, ابراهیم ادهمی, مهدی نجفی قیری
بازدید: 180
بازدید: 170
بازدید: 233

بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر

کیوان خلیلی, محمد ناظری تهرودی, رسول میرعباسی نجف آبادی, فرشاد احمدی
بازدید: 350

تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهد

سیدجواد رسولی, مهدی نصیری محلاتی, محمدتقی ناصری پور یزدی, رضا قربانی
بازدید: 975