لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • اردوان کمالی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • اکرم حلاج نیا
 • بیژن قهرمان
 • حبيب خداورديلو
 • حجت امامی
 • حجت رضائی پژند
 • رضا خراسانی
 • سیروس جعفری
 • شاهین اوستان
 • عادل ریحانی تبار
 • عباس ستوده نیا
 • علی اصغر بهشتی
 • علی اکبر صفری سنجانی
 • علیرضا راشکی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • فرزین شهبازی
 • مجتبی شفیعی
 • محمد بنایان اول
 • محمد حشمتی رفسنجانی
 • محمدصادق غضنفری مقدم
 • محمدعلی حاج عباسی
 • محمود شفاعی بجستان
 • مصطفی چرم
 • منوچهر گرجی اناری
 • مهدی ذاکری نیا
 • ناصر علی اصغرزاد
 • نسرین قربان زاده
 • نصرت اله نجفی
 • هاجر مریخ پور
 • وحید مظفری
 • کامران داوری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک‌های با بافت متوسط و سبک

مهدی زنگی آبادی, منوچهر گرجی, مهدی شرفا, پیمان کشاورز, سعید سعادت
بازدید: 178

تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

سونیا زبردست, سیدحسن طباطبائی, فریبرز عباسی, منوچهر حیدرپور, کارلو گالتیری
بازدید: 165

تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

سیده مریم میرابوالقاسمی, مهدی قبادی نیا, احمدرضا قاسمی, محمدرضا نوری امامزاده‌ای
بازدید: 217
بازدید: 178

اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

سیروس صادقی, شاهین اوستان, نصرت اله نجفی, مصطفی ولیزاده, حسن منیری‌فر
بازدید: 148
بازدید: 289

تعیین مؤثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار

سعیده بردسیری زاده, عیسی اسفندیارپور بروجنی, علی اصغر بسالت پور, پیمان عباس زاده دهجی
بازدید: 276
بازدید: 398

تأثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون

آزاده احسانی نژاد, علی عباسپور, حمیدرضا اصغری, حمیدرضا صمدلویی
بازدید: 241
بازدید: 408

تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

طاهره منصوری, احمد گلچین, محمد بابااکبری سا ری
بازدید: 432

بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه

محمد ناظری تهرودی, فرشاد احمدی, کیوان خلیلی
بازدید: 346

اعتبارسنجی بازیابی‌های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس

مژده جامعی, محمد موسوی بایگی, امین علیزاده, برویز ایران نژاد
بازدید: 330