لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • احمد گلچین
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • اکرم حلاج نیا
 • بهرام بختیاری
 • بیژن قهرمان
 • جعفر بلوری بزاز
 • حجت امامی
 • حدیث حاتمی
 • حمیدرضا اولیایی
 • رضا خراسانی
 • سید سعید اسلامیان
 • شاهین اوستان
 • صدیقه صفرزاده شیرازی
 • صفورا ناهیدان
 • صلاح کوچک زاده
 • عبدالرضا ظهیری
 • عبدالغفور قلی زاده
 • عبداللطیف قلی زاده
 • عبدالمجید رونقی
 • علیرضا عراقی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • عیسی اسفندیارپور بروجنی
 • مجتبی شفیعی
 • محسن پوررضا بیلندی
 • محمد بنایان اول
 • محمد حشمتی رفسنجانی
 • محمد شایان نژاد
 • محمد قبائی سوق
 • محمد مهدی حیدری
 • محمد هادی فرپور
 • محمدرضا ساریخانی
 • محمود شفاعی بجستان
 • مصطفی چرم
 • مهدی ذاکری نیا
 • مهدی مفتاح هلقی
 • مهدی وفاخواه
 • نسرین قربان زاده
 • نوذر قهرمان
 • پرویز رضوانی مقدم
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تحلیل پایداری کمی سامانه¬ی آبخوان (مطالعه موردی: خراسان جنوبی- آبخوان بیرجند)

حمید کاردان مقدم, محمد ابراهیم بنی حبیب, سامان جوادی
بازدید: 243

تأثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد، نقده

شیدا کبودی, فرزین شهبازی, ناصر علی اصغر زاد, نصرت اله نجفی, ناصر دواتگر
بازدید: 161

اثر ماده آلی بر توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک در محیط ریشه ذرت

فائزه لطفی, امیر فتوت, رضا خراسانی, مهدی بحرینی
بازدید: 337

رابطه خاک با اقلیم و سطوح ژئومورفیک در منطقه راین استان کرمان

ليلی نژادزمانی, محمد هادی فرپور, اعظم جعفری
بازدید: 206

بررسی رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی از برخی کانی¬های پتاسیم¬دار توسط عصاره‌گیرهای مختلف

ساناز اشرفی سعیدلو, میر حسن رسولی صدقیانی, عباس صمدی, محسن برین, ابراهیم سپهر
بازدید: 210