لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • احمد غلامعلی زاده
 • امیر لکزیان
 • اکرم حلاج نیا
 • بیژن قهرمان
 • جلیل صحرایی
 • حجت امامی
 • حسین خادمی
 • حمیدرضا اولیایی
 • رضا خراسانی
 • شاهین اوستان
 • شمس الله ایوبی
 • علی اکبر سبزی پرور
 • علی کسرائیان
 • علیرضا کریمی کارویه
 • محمد حسین محمدی
 • محمد رضا چاکرالحسینی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمود شفاعی بجستان
 • مریم یوسفی فرد
 • مصطفی عمادی
 • مهدی مکاری
 • ناصر هنرجو
 • نسرین قربان زاده
 • پیمان عباس زاده دهجی
 • یحیی امام
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی, رضا ابراهیمی گسکرئی, بیژن مرادی, طاهره رئیسی
بازدید: 326

بررسی کارایی روش¬های رقومی به¬منظور ارزیابی تناسب کیفی اراضی (مطالعه¬ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

زهره مصلح, محمدحسن صالحی, اعظم جعفری, عبدالمحمد محنت کش, عیسی اسفندیارپور بروجنی
بازدید: 320

پاسخ برخی شاخص¬های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک¬ورزی ¬و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

اسماعیل اسفندیاری اخلاص, محسن نائل, محسن شکل آبادی, جواد حمزه ئی, علی اکبر صفری سنجانی
بازدید: 203

تثبیت سرب در یک خاک آهکی با استفاده از اصلاح¬کننده¬های آلی و معدنی

سمیه سفیدگر شاهکلایی, مجتبی بارانی مطلق, فرهاد خرمالی, اسماعیل دردی پور
بازدید: 258
بازدید: 176