لیست داوران منتصب این شماره

 • آزاده صفادوست
 • ابوالفضل مساعدی
 • امیر لکزیان
 • اکرم حلاج نیا
 • ایمان بابائیان
 • بهرام بختیاری
 • بیژن قهرمان
 • حجت امامی
 • حسین بانژاد
 • حسین شریفان
 • سمیرا اخوان
 • شهرام کیانی
 • علی شهریاری
 • علی شهیدی
 • علی کسرائیان
 • فرخ اسدزاده
 • مجتبی خوش روش
 • مجتبی شفیعی
 • مجتبی نوروزی مصیر
 • محمد رضا چاکرالحسینی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمدرضا ساریخانی
 • محمود آذری
 • مریم یوسفی فرد
 • نعیمه عنایتی ضمیر
 • هاجر مریخ پور
 • وحید مظفری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه¬سازی بیلان آب در حوضه¬های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده¬رود)

محمدامین امینی, غزاله ترکان, سیدسعید اسلامیان, محمدجواد زارعیان, علی اصغر بسالت پور
بازدید: 542

اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

رضا سعیدی, عباس ستوده نیا, هادی رمضانی اعتدالی, بیژن نظری, عباس کاویانی
بازدید: 276

اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره¬ای زیر¬سطحی (مطالعه موردی: سمنان)

حسین دهقانی سانیچ, حمیدرضا حاجی آقابزرگی, علی اصغر قائمی, مسعود نوشادی
بازدید: 296

بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان

فرسیلا محمودیان, علیرضا کریمی کارویه, امیر لکزیان
بازدید: 490
بازدید: 296