لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم ادهمی
 • ابوالفضل مساعدی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • برهان سهرابی مشک آبادی
 • بیژن قهرمان
 • حجت امامی
 • حسین بیات
 • حسین شریفان
 • حمیدرضا متقیان
 • رامین فضل اولی
 • سیدحسین ثنائی نژاد
 • شاهین اوستان
 • علی کسرائیان
 • علیرضا کریمی کارویه
 • فرخ اسدزاده
 • فرید فریدانی
 • قربانعلی روشنی
 • مجتبی نوروزی مصیر
 • محمد حشمتی رفسنجانی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمد هادی فرپور
 • محمدحسین نجفی مود
 • محمدعلی حاج عباسی
 • مهدی ذاکری نیا
 • مهدی رحمتی
 • مهدی مکاری
 • مهروز رضایی
 • یاسر استواری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت دو رقم پنبه (گلستان و ب557)

صالح مهموم سالکویه, ابوطالب هزارجریبی, قربان قربانی نصرآباد, مهدی ذاکری نیا
بازدید: 163

بررسی وضعیت جريان آب در دریاچه هفت برم با استفاده از فناوری تکه¬نگاری صوتی

مسعود بحرینی مطلق, رضا روزبهانی, مرتضی افتخاری, علیرضا کاوسی حیدری, سینا ابوالحسینی
بازدید: 213

تخمین تغذیه به آبخوان الشتر در استان لرستان

زیبا عربی جوانمرد, هادی جعفری
بازدید: 172

مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه

سمیرا زمانی, مجید محمودآبادی, نجمه یزدان پناه, محمدهادی فرپور
بازدید: 215
بازدید: 151
بازدید: 209

بررسی تغییرات مكاني برخی ويژگي¬هاي خاك و عملكرد گل محمدی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر، استان کرمان)

مرتضی بهمنی, جهانگرد محمدی, عیسی اسنفدیارپور بروجنی, حمیدرضا متقیان, کرامت اله سعیدی
بازدید: 358

مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت

حدیثه رحمانی, امیر لکزیان, علیرضا کریمی, اکرم حلاج نیا
بازدید: 172