لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • امیر فتوت
 • اکبر حسنی
 • اکرم حلاج نیا
 • ایمان بابائیان
 • بیژن قهرمان
 • حدیث حاتمی
 • رامین فضل اولی
 • زهرا قشلاقی
 • سرور خرم دل
 • سید سعید اسلامیان
 • شهرام کیانی
 • شکراله اصغری
 • عطاله خادم الرسول
 • علی شهیدی
 • علی نقی ضیائی
 • علی چراتی آرایی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمدرضا ساریخانی
 • مهدی ذاکری نیا
 • مهدی مکاری
 • ناصر علی اصغرزاد
 • ندا شیخ رضازاده نیکو
 • نسرین قربان زاده
 • هاجر مریخ پور
 • کاظم اسماعیلی
 • کامران داوری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

درک پیوند آب-غذا-انرژی و مدیریت برای بهره¬وری از منابع آب موجود

محمدرضا گودرزی, رضا پیریائی, میر رحیم موسوی
بازدید: 28
بازدید: 14

برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه¬ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی

محمد ناظری تهرودی, یوسف رمضانی, کارلو دی میکله, رسول میرعباسی نجف آبادی
بازدید: 46
بازدید: 70

پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی¬های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب

کاوه کیانی جم, محمدرضا بی همتا, داود حبیبی, احمد اصغرزاده, علی صارمی راد
بازدید: 37

توانایی زغال¬زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی

جلال الدین خال لی زاده, اسماعیل دردی پور, مجتبی بارانی مطلق, عبدالرضا قرنجیکی
بازدید: 29

تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو

سارا سنگ سفیدی, امیر لکزیان, علیرضا آستارایی, محمد بنایان اول, محبوبه مظهری
بازدید: 24

ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین¬شیاری و برخی ویژگی¬های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران

آرزو شریفی, حسین شیرانی, علی اصغر بسالت پور, عیسی اسفندیارپور بروجنی
بازدید: 27

ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران

نوشین احمدی باصری, علی اکبر سبزی پرور, مهرانه خدامرادپور, لوکاس آلادوس آربولداس
بازدید: 29