لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • اعظم جعفری
 • امیر فتوت
 • اکرم حلاج نیا
 • بصیر عطاردی
 • بیژن قهرمان
 • حجت امامی
 • حدیثه رحمانی
 • حسن فیضی
 • حسین بانژاد
 • حسین دهقانی سانیچ
 • حمید رضا متین فر
 • حمیدرضا متقیان
 • رامین فضل اولی
 • ساره نظامی
 • سید سعید اسلامیان
 • شاهین اوستان
 • علی شهیدی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • مجتبی خوش روش
 • محمد بنایان اول
 • محمد هادی فرپور
 • محمدرضا ساریخانی
 • مهدی ذاکری نیا
 • نسرین قربان زاده
 • هاجر مریخ پور
 • وحیدرضا جلالی
 • کاظم اسماعیلی
 • کامران مروج
 • یاور پورمحمد
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثرات حذف کربنات¬ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک¬های آهکی استان کرمان

هدی حسینی, مجید فکری, محمدهادی فرپور, مجید محمودآبادی
بازدید: 35

اثر تلقیح باکتری¬های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری

رضا خدادادی, رضا قربانی نصر آبادی, محسن علمائی, سید علیرضا موحدی نائینی
بازدید: 26

ارزیابی تأثیر نسبت¬های مختلف اجزاء کود زیستی بر انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens

ساناز اشرفی سعیدلو, عباس صمدی, میرحسن رسولی صدقیانی, محسن برین, ابراهیم سپهر
بازدید: 27

کاربرد دو تکنیک داده¬کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه)

امین موسوی, فرزین شهبازی, شاهین اوستان, علی اصغر جعفرزاده, بودیمن میناسنی
بازدید: 31