علمی - پژوهشی

تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی

محبوبه ابوالحسنی زراعتكار, امیر لکزیان, ابوالفضل غلامحسین پور جعفری, عبدالرضا اخگر
بازدید: 338
بازدید: 195

بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی

مهدی قبادی نیا, حسن رحیمی, الینا فلاویا, تیمور سهرابی, احمدعلی پوربابایی, آلریچ واسکونسلوس
بازدید: 269

انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع

احمد فرخیان فیروزی, مهدی همایی, اروین کلومپ, روی کستیل, مرتضی ستاری
بازدید: 207

اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت

محسن حمیدپور, محمود کلباسی, مجید افیونی, حسین شریعتمداری
بازدید: 156

تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP

وحیدرضا وردی‌نژاد, تیمور سهرابی, نادر حیدری, شهاب عراقی‌نژاد, محمد فیضی
بازدید: 497

برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی

فرزین پرچمی عراقی, سیدمجید میرلطیفی, شجاع قربانی دشتكی, محمدحسین مهدیان
بازدید: 233

بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال

محمدصادق غضنفری مقدم, امین علیزاده, مهیار ناصری مقدم, سیدمحمد موسوی بایگی
بازدید: 404
بازدید: 324

تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت

راضیه خلیلی‌راد, سیدخلاق میرنیا, حسینعلی بهرامی
بازدید: 141

تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج

مجتبی رضایی, محمدکریم معتمد, عذرا یوسفی فلكدهی, ابراهیم امیری
بازدید: 173

اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1

سیدحسین صدرقاین, مهدی اکبری, هادی افشار, محمدمهدی نخجوانی مقدم
بازدید: 441

گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج

مسعود محمدی, عبدالمجید لیاقت, حسین مولوی
بازدید: 504