علمی - پژوهشی

content

content content
بازدید: 139

مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها

سمیه پوربخشیان, محمدرضا مجدزاده طباطبائی, سید سعید موسوی ندوشنی, شهرام منصوری
بازدید: 214

تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

شایسته غلامی, سید محسن حسینی, جهانگرد محمدی, عبدالرسول ماهینی
بازدید: 192

برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم

الهام ملک زاده, حسینعلی علیخانی, غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی, مهدی زارعی
بازدید: 251

غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش

امیر حسین خوشگفتارمنش, الهام السادات رضی زاده, حمید رضا عشقی زاده, غلامرضا ثواقبی, آزاده صدرارحامی, داوود افیونی
بازدید: 190

ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک

علیرضا سپهوند, مجید طایی سمیرمی, سیّدخلاق میرنیا, حمیدرضا مرادی
بازدید: 211
بازدید: 193

مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده

محمد جواد موسوی, سمیه نظامی, ابراهیم ایزدی دربندی, احمد نظامی, مریم یوسف ثانی, فاطمه کیخاآخر
بازدید: 445

تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر)

مجید سلیمانی ننادگانی, مسعود پارسی نژاد, شهاب عراقی نژاد, علیرضا مساح بوانی
بازدید: 336

نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت

صالح سنجری, محمد فرپور, مصطفی کریمیان اقبال, عیسی اسفندیار‎پور بروجنی
بازدید: 273