علمی - پژوهشی

توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

مریم زاهدی فر, نجفعلی کریمیان, عبدالمجید رونقی, جعفر یثربی, یحیی امام
بازدید: 217

کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری

مجتبی محمودی, رسول راهنمایی, علی اسحاقی, محمد جعفر ملکوتی, محبوبه جلالی
بازدید: 184

تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات

راضیه دائم پناه, غلامحسین حق نیا, امین علیزاده, علیرضا كریمی كارویه
بازدید: 425

بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان

زهرا نقی زاده اصل, اسماعیل دردی پور, عبدالطیف قلی زاده, فرشاد کیانی, حجت امامی
بازدید: 336

برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد

سید حسین ثنایی نژاد, سمیرا نوری, سید مجید هاشمی نیا
بازدید: 443

اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل

سید حسین صدرقاین, جواد باغانی, سید ابوالقاسم حقایقی مقدم, مهدی اکبری
بازدید: 210

ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود

لاله پرویز, مجید خلقی, پرویز ایران نژاد, شهاب عراقی نژاد, خلیل ولیزاده
بازدید: 230

تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور

سیّدحمیدرضا صادقی, ملیحه سادات ظریف معظم, سید خلّاق میرنیا
بازدید: 195

واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا

تورج هنر, علی ثابت سرورستانی, علی اکبر کامگارحقیقی, شیده شمس
بازدید: 188

اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد

فریده سادات حسینی, احمد نظامی, مهدی پارسا, کمال حاج محمدنیا قالی باف
بازدید: 413
بازدید: 179

مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار

رضا بدیع زادگان, کاظم اسماعیلی, محمود فغفور‌مغربی, مجتبی صانعی
بازدید: 192