علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

فاطمه مستشفی حبیب آبادی, محمد شایان نژاد, محسن دهقانی, سید حسن طباطبائی
بازدید: 183

تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب)

نفیسه نیک عمل لاریجانی, علیرضا حسن اقلی, محمود مشعل, عبدالمجید لیاقت
بازدید: 303

تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت

سمیرا سادات طباطبایی, عارفه رزازی, امیرحسین خوشگفتارمنش, ناهید خدائیان, زهرا مهرابی, احسان عسگری, شیما فتحیان, فرشته رمضان زاده
بازدید: 149

تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

شیما مصلحی, پیام نجفی, سید حسن طباطبائی, نگار نورمهناد
بازدید: 143
بازدید: 509
بازدید: 211

بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای

مهرداد شریعتی, غلامعباس صیاد, عبدالرحمن برزگر, زهرا درویش پسند
بازدید: 156
بازدید: 147

تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

امیر اعظمی, کیومرث زرافشانی, حسین دهقانی سانیچ, علی گرجی
بازدید: 272

تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی

معصومه عسگری, محمدرضا مباشری, محمد طالعی, محسن قمری اصل, یوسف رضایی
بازدید: 203
بازدید: 594