علمی - پژوهشی

بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک

سالومه سیدعلیخانی, مهدی شرفا, ابوالقاسم توسلی, سیده سهیلا ابراهیمی
بازدید: 295
بازدید: 157
بازدید: 283

توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

مریم محسنی سجادی, مجید افیونی, حسین خادمی, سید اسداله محسنی موحد, شمس اله ایوبی
بازدید: 349
بازدید: 387

کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM)

محسن باقری بداغ آبادی, محمدحسن صالحی, جهانگرد محمدی, نورایر تومانیان, عیسی اسفندیارپور بروجنی
بازدید: 325

ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی

احسان امینی, بیژن قهرمان, کامران داوری, محمد موسوی بایگی
بازدید: 306
بازدید: 607