علمی - پژوهشی

توزیع عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان

محمدرضا شایسته فر, نجمه شفیعی, حسین شیرانی, علی رضایی, محمدرضا کارگر دیانتی
بازدید: 411
بازدید: 373
بازدید: 1032

تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای

سینا رازی, علی حسین زاده دلیر, فرزین سلماسی, داود فرسادی زاده
بازدید: 145

کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

وحید یزدانی, بیژن قهرمان, کامران داوری, محمدابراهیم فاضلی
بازدید: 408

اثر پساب تصفیه شده، همراه با محلول پاشی کود کامل بر برخی خصوصیات کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica)

امیر احمدی آغ تپه, احمدرضا قنبری, علیرضا سیروس مهر, براتعلی سیاه سر, محمدرضا اصغری پور
بازدید: 136

تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه

محمدحسین نجفی مود, امین علیزاده, کامران داوری, محمد کافی, علی شهیدی
بازدید: 548

جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند

احسان صیاد, سید محسن حسینی, وحید حسینی, محمدحسن صالحه شوشتری
بازدید: 156
بازدید: 205

اثر تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی گندم

سحر اخوان, محمود شعبانپور, مسعود اصفهانی
بازدید: 300

تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزای بهاره

علی چراتی آرائی, فرید عباس زاده, ولی اله رامئه, رضا رضایی سوخت آبندانی
بازدید: 151

پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

پرستو پارسامهر, علی حسین زاده دلیر, داود فرسادی زاده, اکرم عباسپور
بازدید: 172