علمی - پژوهشی

ارزیابی مرفولوژی ریشة ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

صمد اسفندیاری, حسین دهقانی سانیج, امین علیزاده, كامران داوری
بازدید: 449

برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت

لیلی السادات قرشی, غلامحسین حق نیا, امیر لکزیان, رضا خراسانی
بازدید: 426
بازدید: 213

بررسی توزیع کبالت در برخی آلفی سولهای حاوی تجمعات آهن و منگنز

محمدجواد محبی صادق, احمد حیدری, فریدون سرمدیان, غلامرضا ثواقبی
بازدید: 155

بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

رامین منصوری, کاظم اسماعیلی, علی نقی ضیائی, حسین انصاری H., سعید رضا خداشناس
بازدید: 319

مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمد آباد مشهد

سیده مطهره حسینی, ابوالفضل مساعدی, کمال الدین ناصری, علی گلکاریان
بازدید: 155

خصوصیات پرش هیدرولیکی با پله معکوس تحت زبری‎های مصنوعی

محمد جواد نصر اصفهانی, محمود شفاعی بجستان
بازدید: 144

اثر مقیاس و نوع سامانه‎ی طبقه بندی بر نتایج نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی (مطالعه ی موردی: منطقه ی دماوند، استان تهران)

زکیه رشیدی کوچی, عیسی اسفندیارپور بروجنی, علی عباس پور, اردوان کمالی, علی اصغر نادری
بازدید: 194

پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها

مرضیه قربانی اقدم, یعقوب دین پژوه, احمد فاخری فرد, صابره دربندی
بازدید: 244