مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی در ایران
( ابوذر قره خانی ; نوذر قهرمان )
661 چکیده   PDF
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
( نجفی مود نجفی مود ; علیزاده علیزاده ; محمدیان محمدیان ; موسوی موسوی )
650 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 2 سال 1395 تحلیل روند تغییرات ایستگاهی و منطقه ای بارش نیم قرن اخیر کشور ایران
( محمد ناظری تهرودی ; کیوان خلیلی ; فرشاد احمدی )
591 چکیده   PDF
جلد28 شماره4 سال 1393 بررسی روند تغییرات متوسط دمای ماهانه و سالانه نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر
( فرشاد احمدی ; فریدون رادمنش )
588 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
( علیزاده علیزاده ; نظری نظری ; لیاقت لیاقت )
580 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 6 سال 1390 تعیین روابط گرادیان هیدرولیکی بحرانی و دبی انتقال رسوبات غیر‌چسبنده در سدهای پاره سنگی
( سید علی موسوی ; ابراهیم امیری تکلدانی ; محمدهادی داودی )
506 چکیده   PDF   PDF
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی تاثیر افزایش ماسه بادی و آهک بر روی خصوصیات مقاومتی خاکهای رسی
( مهدی دریائی ; سید محمود کاشفی پور )
499 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 5 سال 1390 ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک
( بهزاد قنبریان علویجه ; عبدالمجید لیاقت )
473 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 6 سال 1391 بررسی تاثیر شاخص‌‌ها و متغیر‌های هواشناسی کشاورزی در عملکرد بهینه گندم (مطالعه موردی: استان همدان)
( علی اکبر سبزی پرور ; مجتبی ترکمان ; زهره مریانجی )
458 چکیده   PDF
جلد28شماره 2 سال 1393 تعریف و پهنه‌بندی یک شاخص تلفیقی در محیط ساج بر اساس غلظت قابل جذب عناصر کم‌مصرف مس، روی، منگنز و آهن در خاک دشت بروجن-فرادنبه
( حبیب اله بیگی هرچگانی ; سمیرا احمدزاده ; رامین ایرانی پور )
427 چکیده   PDF