موضوعات = هواشناسی کشاورزی
تعداد مقالات: 7
1. پیش بینی تغییرات قلمروی کشت خرمای گنطار و حلاوی در ایران در قرن بیست و یکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22067/jsw.2021.72036.1083

جواد خوشحال دستجردی؛ سیده مریم افضلی؛ عزیز تراهی


2. بررسی اثر رخ داد امواج گرمایی بر تشدید جزایر حرارتی شهر سنندج طی سال‌های 2018-1989

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 735-747

10.22067/jsw.2021.71049.1061

رقیه ملکی مرشت؛ بهروز سبحانی؛ مسعود مرادی


5. مدل‌سازی میانگین رطوبت نسبی هوای طلوع تا غروب با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده در ساعات مختلف در ایران

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 427-443

10.22067/jsw.2021.15050.0

بهاره میرکماندار؛ حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضایی پژند؛ محبوبه فرزندی


6. شناسایی رژیم بارش ناحیه خزری

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 445-459

10.22067/jsw.2021.67063.0

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


7. واکاوی تأثیر ابرناکی بر تابش فرابنفش تجمعی روزانه UVB در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 285-297

10.22067/jsw.2021.15010.0

علی اکبر سبزی پرور؛ علیرضا سیف زاده مومن سرایی