نویسنده = احد علیزاده
تعداد مقالات: 340
1. بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12123

محمدرضا نوری امامزاده‌ئی؛ ابوذر رحمتی؛ بهزاد قربانی؛ عبدالرحمان محمدخانی


2. تعیین روابط گرادیان هیدرولیکی بحرانی و دبی انتقال رسوبات غیر‌چسبنده در سدهای پاره سنگی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12124

سید علی موسوی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدهادی داودی


3. تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12126

علیرضا حیدری؛ رجب چوکان؛ عسکری تشکری؛ حسین کلانتری


5. بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12129

مجید رحیمی زاده؛ احمد زارع فیض آبادی؛ علی کاشانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


6. جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12131

بهاره رجبی؛ حبیب خداوردی‌لو؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی


7. جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12134

رقیه حمزه‌نژاد تقلیدآباد؛ حبیب خداوردی‌لو؛ شهرام منافی؛ سالار رضاپور


8. اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12143

آسیه هادی نژاد؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی؛ حسن لطفی پارسا


9. تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12144

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ داوود فرسادی‌زاده


13. بررسی اثرتغییراقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12152

فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ مجید خلقی


14. مطالعه و بررسی برهمکنش‌های متقابل سیانوباکتری‌های موجود در شالیزارهای درگز

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12153

مریم پورمندگاری مهرجردی؛ محمود ذکائی؛ حمید اجتهادی


16. تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12156

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ علیرضا کیانی


17. ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12157

مهدی پناهی؛ سید مجید میرلطیفی؛ فریبرز عباسی


18. ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12158

مریم نوابیان؛ محبوبه آقاجانی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مجتبی رضایی


19. استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12159

احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ علی اشرف صدرالدینی


21. بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11204

سالومه سیدعلیخانی؛ مهدی شرفا؛ ابوالقاسم توسلی؛ سیده سهیلا ابراهیمی


23. بررسی ظرفیت تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاک‌های زیر‌کشت نیشکر خوزستان

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11206

عبدالامیر بستانی؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی