نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2920

عبدالوهاب سادات؛ غلامرضا ثواقبی؛ فرهاد رجالی؛ محسن فرحبخش؛ کاظم خاوازی؛ مصطفی شیرمردی