نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 15
1. بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

10.22067/jsw.v0i0.35726

نفیسه سیدنژادگل خطمی؛ سید حسین ثنائی‌نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی پژند


2. استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1123-1132

10.22067/jsw.v0i0.33119

ناهید ولیدی؛ علی نقی ضیایی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری


3. مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 896-906

10.22067/jsw.v0i0.31183

بهاره شعبانی؛ محمد موسوی بایگی؛ مهدی جباری نوقابی؛ بیژن قهرمان


4. حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 525-536

10.22067/jsw.v0i0.26045

مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری


6. کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 292-303

10.22067/jsw.v0i0.24355

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده


7. بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 304-312

10.22067/jsw.v0i0.24356

سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


9. کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1384-1394

10.22067/jsw.v0i0.19250

امیر حق وردی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد کافی


10. کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14929

وحید یزدانی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمدابراهیم فاضلی


11. ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11228

احسان امینی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد موسوی بایگی


15. مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2940

مرتضی صادقی؛ محمدرضا گهردوست منفرد؛ بیژن قهرمان