نویسنده = حبیب خداوردیلو
پیامد مایه‌زنی میکروبی بر رشد،جذب آهن و روی و پاسخ بیوشیمیایی بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) در تنش سرب

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1340-1354

10.22067/jsw.v31i5.59472

اکبر کریمی؛ حبیب خداوردیلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی


ارزیابی ساختار خطا دربرخی مدل‌های توزیع اندازه ذرات خاک

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1135-1147

10.22067/jsw.v31i3.57181

فاطمه افراسیابی؛ حبیب خداوردیلو؛ فرخ اسدزاده


تأثیر باکتری های PGPR و قارچ های میکوریزا- آربوسکولار بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک خارزن بابا در خاک آلوده به کادمیم

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 542-554

10.22067/jsw.v30i2.40077

میرحسن رسولی صدقیانی؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین؛ سولماز کاظم علیلو


مقایسه‌ نکویی شاخص‌های آماری مختلف برای ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 164-175

10.22067/jsw.v0i0.27875

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حبیب خداوردیلو


بردباری گیاه و جذب فلز روی توسط برخی گیاهان وحشی در یک خاک آلوده به روی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14938

آمنه رشیدشمالی؛ حبیب خداوردیلو؛ عباس صمدی


مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک های ورتی‌سول و انتی‌سول

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13646

حسین مرادی باصری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جواد گیوی؛ حبیب خداوردیلو؛ بیژن خلیل مقدم


جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12131

بهاره رجبی؛ حبیب خداوردیلو؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی


جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12134

رقیه حمزه نژاد تقلیدآباد؛ حبیب خداوردیلو؛ شهرام منافی؛ سالار رضاپور