نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر پسماندهای آلی بر خواص شیمیایی خاک و قابلیت جذب عناصر کم مصرف

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 14-23

10.22067/jsw.v0i0.22197

آذین ابطحی؛ مهران هودجی؛ مجید افیونی


2. توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11215

مریم محسنی سجادی؛ مجید افیونی؛ حسین خادمی؛ سید اسداله محسنی موحد؛ شمس اله ایوبی


3. اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3610

محسن حمیدپور؛ محمود کلباسی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری