نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه ی تصمیم بیزی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1522-1534

10.22067/jsw.v0i0.19291

حدیث مهاجرانی؛ مجید خلقی؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر سعدالدین؛ مهدی مفتاح هلقی


2. بررسی اثرتغییراقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12152

فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ مجید خلقی


3. ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9684

لاله پرویز؛ مجید خلقی؛ پرویز ایران نژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ خلیل ولیزاده