نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک در بخشی از اراضی شمال ایران

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 963-972

10.22067/jsw.v0i0.31260

سامره فلاحتکار؛ سید محسن حسینی؛ شمس اله ایوبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14935

احسان صیاد؛ سید محسن حسینی؛ وحید حسینی؛ محمدحسن صالحه شوشتری


3. تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9300

شایسته غلامی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرسول ماهینی


4. تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7499

شایسته غلامی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی