نویسنده = علیرضا حسین پور
تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 237-250

10.22067/jsw.2021.14929.0

محبوبه قیطاسی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور


برهمکنش سولفات روی و ورمی‌کمپوست بر قابلیت استفاده و جزءبندی روی در یک خاک آهکی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 591-603

10.22067/jsw.v0i0.78662

فاطمه محمدی ناوچی نژاد؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان


تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 509-521

10.22067/jsw.v31i2.53346

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ ابراهیم ادهمی؛ حمیدرضا متقیان


نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 192-201

10.22067/jsw.v31i1.50060

اکرم فرشادی راد؛ علیرضا حسین پور؛ شجاع قربانی؛ حمیدرضا متقیان


اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 880-891

10.22067/jsw.v30i3.41169

هانیه جعفری وفا؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ زهره کریمی


سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 581-593

10.22067/jsw.v30i2.42565

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور؛ شهرام کیانی


تأثیر EDTA و اسید سیتریک بر استخراج گیاهی مس و روی از یک خاک طبیعی آلوده توسط ارقام ذرت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1493-1505

10.22067/jsw.v29i6.29430

علی اکبر طاهری پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور


تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 586-595

10.22067/jsw.v0i0.26564

مریم حاج هاشم خانی؛ مهدی قبادی نیا؛ سید حسن طباطبائی؛ علیرضا حسین پور؛ سعداله هوشمند گوچی


اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 985-997

10.22067/jsw.v0i0.31262

علی فلاحتی مروست؛ علیرضا حسین پور؛ سید حسن طباطبائی


اثرات ریزوسفری گندم (Triticum aestivum L.) بر سینتیک آزادسازی فسفر

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 780-791

10.22067/jsw.v0i0.28142

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور


ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 113-122

10.22067/jsw.v0i0.22213

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی


تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1492-1504

10.22067/jsw.v0i0.19286

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور؛ جهانگرد محمدی؛ فایز رئیسی


ظرفیت جذب کادمیم و سرب در شماری از خاک‌های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14155

پریسا معتمدی؛ محمد حسن صالحی؛ علیرضا حسین پور