نویسنده = فرهاد میرزایی
نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 103-112

10.22067/jsw.v0i0.22211

مریم علیزاده؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی؛ مسعود کاووسی؛ محمد رضا یزدانی


مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1360-1371

10.22067/jsw.v0i0.19247

بهاره حسن پور؛ فرهاد میرزایی؛ صالح ارشد؛ هانیه کوثری