نویسنده = ������������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 235-246

10.22067/jsw.v0i0.22236

فرزانه صاحبی وایقان؛ داود فرسادی‌زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین‌زاده دلیر


2. تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12144

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ داوود فرسادی‌زاده