نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12158

مریم نوابیان؛ محبوبه آقاجانی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مجتبی رضایی