نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. یعقوب دین پیش بینی جریان رودخانه با روش جمعی احتمالاتی نزدیکترین همسایگی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 919-932

10.22067/jsw.v0i0.36022

هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پژوه؛ محمد علی قربانی؛ مهدی ضرغامی