نویسنده = شمس الله ایوبی
کارایی روش‌های مختلف انتخاب متغیر کمکی در نقشه‌برداری رقومی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 973-987

10.22067/jsw.v34i4.85748

سمیره نظری؛ محمود رستمی‌نیا؛ شمس الله ایوبی؛ اصغر رحمانی؛ سید روح اله موسوی


پیامد ترکیب‌های درختی مختلف و ویژگی‌های خاک بر جامعه میکروبی خاک

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1409-1422

10.22067/jsw.v31i5.62819

سمانه تاجیک؛ شمس الله ایوبی؛ جهانگیر خواجه علی؛ شعبان شتایی


غلظت فلزات سنگین در خاک‌های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1574-1583

10.22067/jsw.v0i0.35976

وحید مرادی نسب؛ مهران شیروانی؛ شمس الله ایوبی؛ محمدرضا بابایی


تأثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی در اراضی تپه ماهوری یاسوج

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 632-642

10.22067/jsw.v30i2.48970

روح اله وفایی زاده؛ شمس الله ایوبی؛ محمد رضا مصدقی؛ مریم یوسفی فرد


ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1567-1577

10.22067/jsw.v29i6.35457

مرتضی والایی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی؛ فرهاد خرمالی


تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک در بخشی از اراضی شمال ایران

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 963-972

10.22067/jsw.v0i0.31260

سامره فلاحتکار؛ سید محسن حسینی؛ شمس الله ایوبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تعیین منشاء برخی فلزات سنگین با استفاده از آمار چند متغیره و زمین آمار در منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 560-569

10.22067/jsw.v0i0.26084

سلمان نعیمی مرندی؛ شمس الله ایوبی؛ بهروز عظیم زاده


شدت هوادیدگی و بررسی شاخص های آن در خاک های توسعه یافته روی چند سنگ آذرین در شمال غرب ایران

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 266-281

10.22067/jsw.v0i0.24352

مریم یوسفی فرد؛ شمس الله ایوبی؛ احمد جلالیان


بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 394-405

10.22067/jsw.v0i0.24366

سلمان نعیمی مرندی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی


اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12143

آسیه هادی نژاد؛ حسین خادمی؛ شمس الله ایوبی؛ حسن لطفی پارسا


توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11215

مریم محسنی سجادی؛ مجید افیونی؛ حسین خادمی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ شمس الله ایوبی


توانایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تریاکتاهدرال

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2481

فاطمه خیامیم؛ حسین خادمی؛ امیرحسین خوش گفتارمنش؛ شمس الله ایوبی