نویسنده = مجید فکری
تعداد مقالات: 3
1. اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 637-648

10.22067/jsw.v34i1.81290

هدی حسینی؛ مجید فکری؛ محمدهادی فرپور؛ مجید محمودآبادی


2. بررسی تأثیر کاربرد نیتروژن بر کاهش سمیت بور در نهال‎های پسته رقم بادامی- زرندی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 472-483

10.22067/jsw.v30i2.38911

بابک متشرع زاده؛ سمیه رضایی زاده؛ مجید فکری


3. تاثیر بقایای یونجه، کود مرغی و کود پتاسیم بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد پیاز

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 452-461

10.22067/jsw.v0i0.24591

مجید محمودآبادی؛ ام لیلا رشیدی؛ مجید فکری