نویسنده = محمد ابراهیم بنی حبیب
تحلیل پایداری کمی سامانه‌ی آبخوان (مطالعه موردی: خراسان جنوبی- آبخوان بیرجند)

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1587-1601

10.22067/jsw.v31i6.66959

حمید کاردان مقدم؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-14

10.22067/jsw.v30i1.32126

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ خدیجه حسنی؛ علیرضا مساح بوانی


بهینه‌سازی سامانه ترکیبی زهکش روباز و مخازن تأخیری

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1086-1094

10.22067/jsw.v29i5.25201

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمیه سادات میرمومن؛ معصومه عیوضی


مدل بهینه سازی تخصیص منابع آب در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از الگوریتم پیشرفته GAPSO

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 680-691

10.22067/jsw.v0i0.28080

مصطفی حبیبی داویجانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سید رضا هاشمی