نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1540

احد فعالیان؛ نظری نظری؛ توکلی توکلی؛ پارسی نژاد پارسی نژاد