نویسنده = مسعود نوشادی
تحلیل روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز و روش‌های پیش‌پردازش در پیش‌بینی شوری خاک

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 117-130

10.22067/jsw.v33i1.74144

ساغر فهندژ سعدی؛ مسعود نوشادی


اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی (مطالعه موردی: سمنان)

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 879-890

10.22067/jsw.v32i5.71960

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقابزرگی؛ علی اصغر قائمی؛ مسعود نوشادی


تأثیر گیاه وتیور در کاهش شوری و املاح خاک

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 796-804

10.22067/jsw.v30i3.40322

مسعود نوشادی؛ حسین ولی زاده


اندازه گیری و شبیه سازی آبشویی نیتروژن نیتراتی بوسیله مدل LEACHN

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 430-439

10.22067/jsw.v0i0.19585

مسعود نوشادی؛ فاطمه مهرابی