نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی توزیع اندازه ذرات رسوب‌های معلق در رودخانه پسیخان استان گیلان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 229-243

10.22067/jsw.v33i2.75427

ملیحه ابراهیمی؛ حسین اسدی؛ آرزو شریفی؛ عیسی ابراهیمی


2. پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 787-796

10.22067/jsw.v0i0.21319

محمدرضا خالدیان؛ سیدعلی موسوی؛ حسین اسدی؛ مهدی نوروزی؛ محمد علی گلی