نویسنده = ������������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1699-1710

10.22067/jsw.v29i6.44736

محمدجواد ‍‍‍پژند؛ حجت امامی؛ علی رضا آستارایی


2. ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 565-574

10.22067/jsw.v0i0.22840

حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت