نویسنده = ������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. توانایی علف چشمه (Nastutiumofficinale) و پونه (Menthapulegium) درجذب نیترات و فسفات مازاد آب

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 765-775

10.22067/jsw.v0i0.20557

زهرا احمد پور؛ محمود خرمی وفا؛ سعید جلالی هنرمند؛ کیانوش چقامیرزا؛ معصومه خان احمدی