نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر گروه‌های بافتی مختلف بر دقت مدل‌های متفاوت منحنی نگهداری آب خاک

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 131-146

10.22067/jsw.v33i1.74326

مصطفی راستگو؛ حسین بیات؛ محرم منصوری‌زاده


2. تأثیر گروه‌های بافتی مختلف بر قابلیت برازش مدل‌های متفاوت منحنی توزیع اندازه ذرات خاک

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 111-126

10.22067/jsw.v0i0.21189

مصطفی راستگو؛ حسین بیات؛ عبدالله راستگو؛ عیسی ابراهیمی