نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 9
2. تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 331-344

10.22067/jsw.v31i1.52049

شیما تاج آبادی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


3. برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 112-126

10.22067/jsw.v31i1.58343

یاور پورمحمد؛ سید محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی؛ محمد بنایان اول


4. بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 669-679

10.22067/jsw.v0i0.28077

علیرضا غیثی؛ علی نقی ضیائی؛ سعیدرضا خداشناس


5. حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 525-536

10.22067/jsw.v0i0.26045

مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری


6. بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 304-312

10.22067/jsw.v0i0.24356

سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


7. بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1200-1214

10.22067/jsw.v1391i0.17049

رامین منصوری؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری H.؛ سعید رضا خداشناس


8. بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1032-1041

10.22067/jsw.v0i0.15322

رضا رستمی جونقانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعیدرضا خداشناس


9. برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرایط مختلف هواشناسی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14206

نرجس عبدالمنافی جهرمی؛ محمد موسوی بایگی؛ علی نقی ضیائی