نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب، کود سولفات پتاسیم و کود حیوانی بر عملکرد و کاهش عارضه‌ی خشکیدگی خوشه‌ی خرمای رقم مضافتی

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 989-1001

10.22067/jsw.v34i4.87063

زهرا سعیدی؛ محمد حشمتی رفسنجانی؛ جواد سرحدی؛ محمدحسین شمشیری


2. جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH ، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 188-197

10.22067/jsw.v0i0.32794

فریده زارع پور؛ محسن حمیدپور؛ حسین شیرانی؛ محمد حشمتی؛ جواد حسینی فرد