نویسنده = ���������� ���� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر غلظت های مختلف کادمیوم بر رشد کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا در یک خاک آهکی

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 24-35

10.22067/jsw.v0i0.22198

راحله جنابی حق پرست؛ احمد گلچین؛ احسان کهنه