نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 4
3. کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1228-1237

10.22067/jsw.v0i0.31586

محبوبه بهرامی نیا؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی


4. قابلیت استفاده و سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک های آهکی استان فارس

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 766-777

10.22067/jsw.v0i0.22453

صمد عبدی؛ رضا قاسمی فسایی؛ نجفعلی کریمیان؛ محمد فیضیان