نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 126-138

10.22067/jsw.v0i0.27235

اعظم جعفری؛ نورایر تومانیان؛ روح الله تقی زاده