نویسنده = سالار رضاپور
اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شده برغلظت، توزیع و آلودگی بعضی عناصر سنگین خاک

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 573-585

10.22067/jsw.v32i3.69794

بهناز آتش پز؛ سالار رضاپور؛ نادر قائمیان


بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 418-431

10.22067/jsw.v0i0.22657

آرزو تقی پور؛ سالار رضاپور؛ بهنام دولتی؛ رقیه حمزه نژاد تقلیدآباد


جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12134

رقیه حمزه نژاد تقلیدآباد؛ حبیب خداوردیلو؛ شهرام منافی؛ سالار رضاپور