نویسنده = سید حسن طباطبائی
بررسی نقش فیلترهای ترکیبی شن-ژئوتکستایل-زئولیت بر برخی ویژگی‌های پساب

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 673-687

10.22067/jsw.2021.72031.1082

حمید شیروانی ایچی؛ مهدی قبادی نیا؛ نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی


تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 399-410

10.22067/jsw.v31i2.53552

سونیا زبردست؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ منوچهر حیدرپور؛ کارلو گالتیری


تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 12-22

10.22067/jsw.v0i0.23918

پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ هاجر طاهری سودجانی


تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 586-595

10.22067/jsw.v0i0.26564

مریم حاج هاشم خانی؛ مهدی قبادی نیا؛ سید حسن طباطبائی؛ علیرضا حسین پور؛ سعداله هوشمند گوچی


اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 985-997

10.22067/jsw.v0i0.31262

علی فلاحتی مروست؛ علیرضا حسین پور؛ سید حسن طباطبائی


بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10199

فاطمه مستشفی حبیب آبادی؛ محمد شایان نژاد؛ محسن دهقانی؛ سید حسن طباطبائی


تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10207

شیما مصلحی؛ پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ نگار نورمهناد